Naptár

ECDL vizsgaközpont

E-kréta

kreta banner

Reklámfilm

EU Nagykövet Iskola

Látogatók

Ebédbefizetés

Nemzeti Tehetség Program

ntp kicsi

OH Bázisintézménye

Erasmus+

erasmus

Győri Szolgáltatási SZC

Energiatudatos iskola

Energiatudatos Iskola 2018

Jövő közgazdásza

jovokozg logo kicsi

Facebook

fontosA 2017/2018-as tanévtől kezdve a középiskolai 9. évfolyamos tanulók jogosultak ingyenes tankönyvellátásra.
Az ingyenes tankönyvellátás keretében kapott tankönyvek az iskola tulajdonát képezik, melyeket az intézmény könyvtárán keresztül bocsát tanulóinak rendelkezésére. A tanév elején kikölcsönzött tankönyveket így a tanév végén, az utolsó tanítási napon köteles a tanuló hiánytalanul visszajuttatni az iskola könyvtárába.

A tankönyvekbe beleírni, feladatot kitölteni, szöveget aláhúzni vagy szövegkiemelőt használni, lapszéli jegyzetet készíteni stb. nem szabad.

Elveszett, elhagyott vagy megrongált tankönyvek esetén kártérítési kötelezettség terheli a tanulót, mely ebben az esetben azt jelenti, hogy az érintett tankönyvet egy megfelelő példánnyal köteles pótolni.

A fent leírtak nem érintik az idegen nyelvű tankönyveket. Azok az átvétel után a tanuló tulajdonát képezik.

Győr, 2017. augusztus 25.