Érettségi utáni szakképzés

Új EDIR honlapunk

Naptár

E-kréta

kreta banner

Nemzeti Tehetség Program

ntp kicsi

Reklámfilm

OH Bázisintézménye

ICDL vizsgaközpont

ICDL logo without strap

Energiatudatos iskola

Energiatudatos Iskola 2018

Győri Szakképzési Centrum

Erasmus+

erasmus

 

wien

 

Jövő közgazdásza

jovokozg logo kicsi

Facebook

Pénziránytű

Origo Nyelvi Centrum

Waclaw Felczak Alapítvány

Látogatók

A következő intézményekkel van együttműködési megállapodásunk: a letöltéshez kattintson ide!

 

 1. egészségügyi,
 2. szociális és jótékonysági,
 3. oktatási,
 4. kulturális és közösségi,
 5. környezet- és természetvédelemi,                                              
 6. katasztrófavédelmi,
 7. közös sport- és szabadidős tevékenység óvodáskorú, sajátos nevelési igényű gyermekek-kel, továbbá idős emberekkel.

 

Az a) pontban minden esetben, míg a b) pontban említett tevékenységi körök esetén szükség szerint mentort kell biztosítani.
Részletesen:


Egészségügyi tevékenységek kórházban vagy egészségügyi intézményekben:

 • A kórházi közösségi szolgálati program célja a meghatározott kereteken belüli fizikai, lelki segítségnyújtás a kórházban gyógykezelés és ápolás céljából tartózkodó betegek számára.
 • A tanulók a következő feladatokat láthatják el az ápolószemélyzet által jóváhagyott esetekben és módon:
 • a beteg kísérete a betegszállítókkal együtt, és ha erre szükség van, várakozás a beteggel;
 • segítség a beteg felültetésekor, kiültetésekor, sétáltatásakor (de nem betegmozgatás, ami ápolói feladat);
 • a beteg környezetének rendben tartása, segítés az étkezésben, ivásban;
 • felolvasás, beszélgetés, beteg mellett tartózkodás, a betegek meghallgatása;
 • a beteg kéréseinek tolmácsolása az ápolószemélyzet felé;
 • betegek és hozzátartozóik tájékozódásban való segítése;
 • kórtermekbe látogatás és igény szerinti segítségnyújtás, lelki támasz nyújtása a betegnek és hozzátartozójának egyaránt;
 • egyéb, az ápolószemélyzetet segítő, szaktudást nem igénylő, az önkéntesek kompetenciá-jába tartozó feladatok;
 • orvosok és nővérek kéréseinek teljesítése a betegekkel kapcsolatban (az önkéntesek kom-petenciahatárain belül, például a mobilizálásban való segítés);
 • leletek és egyéb dolgok átszállítása, gyermekprogramokban való részvétel, szabadidős tevékenységek szervezésében segítés.

A kórházi önkéntes tevékenység nem szorítkozik a betegágy melletti munkára, hanem például a betegek eligazodásának segítésében, adminisztratív tevékenységek ellátásában, idegen nyelvű szak-irodalom fordításában, tolmácsolásban, a kórház területén végzett környezetgondozásban vállalt feladatokat is felölelheti.

A diákok csak a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvényben meghatározottaknak megfelelő tevékenységekben vehetnek részt a munkavédelmi és balesetvédelmi előírások betartásával.
A kórházi közösségi szolgálati program előkészítése és adminisztrációja során előfordulhat, hogy számos további feltételnek kell eleget tenni (adatvédelem és betegjogok, titoktartási nyilatkozat, önkéntes szerződés, etikai nyilatkozat), valamint a tevékenység helyszínéhez szorosan kötődő szakmai felkészítés terén (higiénés szabályok, a fertőtlenítés alapelvei, egészség-ügyi vizsgálat és igazolás megléte, pszichikai alkalmasság). Mindezek ellenére a motivált tanulók számára hasznos tevékenység lehet, mert a munka világáról közvetlen tapasztalatot szerezhetnek, amely pályaorientáció szempontjából segítséget jelent a számukra.


Szociális tevékenységek:

 • idős emberek segítése egyénileg otthonukban (sétáltatás, bevásárlás, beszélgetés, közös főzés, takarítás, udvar rendbe tétele, favágás stb.);
 • idős emberek támogatása szociális intézmény keretei között (sétáltatás, beszélgetés, szoba rendezése, étkezésben segítés, ágynemű áthúzása);
 • felolvasás, beszélgetés, egyéb, a mentális egészséget támogató tevékenységek;
 • egyéb szociális tevékenység.

Oktatási tevékenységek:

 • korrepetálás alsóbb évfolyamokon, gyermekotthonban, sajátos nevelési igényű intéz-ményben;
 • bölcsődékben, óvodákban a mindennapi tevékenységekben, játékokban való részvétel;
 • oktatás idősek számára (például számítógép-használat, nyelvtanítás);
 • egyéb oktatási tevékenységek.

Kulturális, közösségi tevékenységek:

 • kulturális intézményekben múzeumpedagógiai vagy egyéb szolgálat elvégzése;
 • közösségi tevékenységek: katonasírok gondozása;
 • közgyűjteményben önkéntes feladatok ellátása;
 • bölcsődékben, óvodákban, idősek otthonában stb. kulturális program szervezése (például bábjáték, amatőr színielőadás, versmondás, prózafelolvasás, mesemondás, éneklés).


Környezet- és természetvédelmi tevékenységek:
A környezet- és természetvédelmi tevékenységek szervezhetők nemzeti parkokban, erdészetek-ben, környezet- és természetvédelemmel foglalkozó civil és más szakmai szervezeteknél, továbbá önkormányzatoknál. A nemzeti parkok és erdészetek esetében fel kell venni a kapcsolatot a helyi intézmények vezetőivel és egyeztetni a lehetőségeket.
Minden esetben együttműködési megállapodás szükséges.
Néhány javasolt tevékenység:

 • parkrendezés, közösségi terek tisztítása, rendezése;
 • biciklitároló javítása, festése, kerítésfestés;
 • szociális intézmény környezetének rendezése, fa- és növényültetés, avar összegyűjtése;
 • környezettudatosságra, fenntartható fejlődésre vonatkozó programokban való részvétel, a programok népszerűsítése (iskola, civil szervezet honlapján, blog írása, szórólapok készí-tése stb.);
 • megújuló energiaforrások fontosságát szolgáló programok népszerűsítése;
 • Natura 2000 területek megóvásában részvétel;
 • egyéb környezet- és természetvédelmi tevékenység.


Katasztrófavédelmi tevékenység (felöleli a polgári védelmi tevékenységeket is)
Az e tárgykörbe tartozó tevékenységek olyan jellegűek, melyek kapcsán a helyi katasztrófavédelmi szervekkel kell felvenni a kapcsolatot, továbbá előzetesen tájékozódni kell a www.katasztrofavedelem.hu internetes elérhetőségen. Az ágazat kidolgozza ilyen irányú ajánlásait.
Megemlítendő tevékenységi területek például a katasztrófavédelmi szervezetek napi teendőinek ellátásába való bekapcsolódás, közreműködés az éves, tervezhető feladatokból adódó tevékenységekben. Rendkívüli helyzetben a tanulók kompetenciahatárain belül végezhető tevékenységek ellátása, például árvízhelyzetben homokzsákok szállítása, töltése, épületek, ingóságok óvása, jelző-rendszer részeként feladatellátás, evakuált emberek tájékoztatása, segítése stb.


Közös sport- és szabadidős tevékenység óvodáskorú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, továbbá idős emberekkel:

 • közös programok nehézséggel élő kortársakkal; bölcsődésekkel, óvodásokkal, idős emberekkel: sport, kézművesség, játék, főzés, egyéb közös programok;
 • életinterjú készítése idős emberekkel;
 • közös programok (ünnepek, kézművesség, játék, farsang, közös műsor kialakítása, közös sütés, fodrászat).