Érettségi utáni szakképzés

Új EDIR honlapunk

Naptár

E-kréta

kreta banner

Nemzeti Tehetség Program

ntp kicsi

Reklámfilm

OH Bázisintézménye

ICDL vizsgaközpont

ICDL logo without strap

Energiatudatos iskola

Energiatudatos Iskola 2018

Győri Szakképzési Centrum

Erasmus+

erasmus

 

wien

 

Jövő közgazdásza

jovokozg logo kicsi

Facebook

Pénziránytű

Origo Nyelvi Centrum

Waclaw Felczak Alapítvány

Látogatók

 jovokozg logo kicsi
 

„A JÖVŐ KÖZGAZDÁSZA” díjat Borkai Zsolt, Győr Megyei Jogú Város polgármestere támogatásával Raab Audit Adótanácsadó és Könyvvizsgáló Kft. ügyvezető igazgatója, Szabó István úr alapította. A díj alapításának célja, hogy évenkénti váltásban a Baross Gábor Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola, illetve a Deák Ferenc Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola egy – a legjobb tanulmányi eredménnyel rendelkező és a közgazdasági tanulmányok terén legtehetségesebbnek mutatkozó – végzős diákja elismerésben részesüljön, elősegítve ezáltal, hogy olyan szakemberré váljon, aki Győr város hírnevét öregbíti.

Díjazottak:

2022. Szilágyi Norbert 11.E

jovo kozgazdasza

 

 

 

 

pentek dora

2021. Péntek Dóra 12.E

LokeMarcell

2020. Lőke Marcell 12.I

jovokozgazdasza2019

2019. Németh Anna Erzsébet 12.E

A jovo kozgazdasza dij2

2018.  Péntek József 12.I

DSC 0972
2016. Schefler Ádám 12.G

 

Odor Martina
2014. Ódor Martina 12.G

 

rigo zoltan
2012. Rigó Zoltán 13.E

 

DÍJKITŰZÉS
„A JÖVŐ KÖZGAZDÁSZA” DÍJ
ALAPÍTÁSA

 

1. Preambulum:
„A JÖVŐ KÖZGAZDÁSZA” díjat Borkai Zsolt, Győr Megyei Jogú Város polgármestere felkérésére a Raab Audit Adótanácsadó és Könyvvizsgáló Kft. alapítja, határozatlan időre. A díj alapításának célja, hogy évenkénti váltásban a Baross Gábor Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola, illetve a Deák Ferenc Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola egy – a legjobb tanulmányi eredménnyel rendelkező és a közgazdasági tanulmányok terén legtehetségesebbnek mutatkozó – végzős diákja elismerésben részesüljön, elősegítve ezáltal, hogy olyan szakemberré váljon, aki Győr város hírnevét öregbíti.

2. Adományozó és egyben Alapító:
a Raab Audit Adótanácsadó és Könyvvizsgáló Kft.

9012 Győr, Hegymester u. 50.
képviseli: Szabó István ügyvezető igazgató

3. A díjazott:
Évenkénti váltásban a Baross Gábor Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola, illetve a Deák Ferenc Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola egy végzős diákja.

4.A díj Fővédnöke:
Borkai Zsolt

5.A díj:
A díjazott Lebó Ferenc szobrászművész által készített „Pro Talento Érem a közgazdász szakma ifjú tehetségének” elnevezésű emlékérmet és nettó 100.000,- Ft pénzbeli támogatást kap.

A pénzbeli támogatás a díjazott felsőfokú tanulmányai során tankönyvvásárlásra, albérlet, vagy kollégiumi díj fizetésére, illetve egyéb, a felsőfokú tanulmányok megkezdésével összefüggő költségek fedezésére használható fel.

6. A díj odaítélése:
A díjazott kiválasztása akként történik, hogy páratlan évben a Baross Gábor Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola, páros évben a Deák Ferenc Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola egy végzős diákja részesül elismerésben. A díjazott diák személyére az érintett iskola tantestülete tesz javaslatot az Adományozónak az alábbi szempontrendszer figyelembevételével:


A díjazott

  • érettségiző évfolyam diákja legyen,
  • felsőfokú tanulmányait közgazdasági területen kívánja folytatni, illetve legyen érvényes jelentkezése ilyen típusú felsőoktatási intézménybe,
  • középiskolai tanulmányai alatt példás magatartású és szorgalmú legyen,
  • a szakmai tárgyakból nyújtson kiemelkedő teljesítményt (jeles osztályzat),
  • a szakma jellegéhez igazodva legyen biztos, jól megalapozott, kiemelkedő tudása matematikából, informatikából és idegen nyelv(ek)ből,
  • a tanórai munkája mellett vállaljon a szakterülethez kapcsolódó tanórán kívüli feladatokat: lehetőség szerint kapcsolódjon be szakkörökbe, különböző tanulmányi, szakmai versenyekbe, programokba,
  • tanulmányi eredménye összességében is példaként állítható legyen a közösség elé (lehetőleg jeles tanulmányi átlagot érjen el.)

A díj nem megosztható, minden évben csak egy végzős diák részesülhet elismerésben.

A díjazott személy kiválasztásának folyamatában sem az Adományozó, sem a Fővédnök nem kíván részt venni. A díjra érdemes diák kijelölése az érintett tantestület felelőssége.

Az érintett tantestület a díj átadásának időpontját megelőzően legalább kettő héttel korábban köteles a díjazott diák személyi adatait Adományozónak megadni. Adományozó a díj átadásáig teljes titoktartási kötelezettséget vállal a díjazott személyét érintően.

7. A díj átadása:
A díjat minden évben személyesen a Fővédnök adja át, az érintett iskola ballagási ünnepségén.

8. Záró rendelkezés:
Alapító a Ptk. 592. § (3) bekezdése alapján a díj visszavonás jogát magának kifejezetten fenntartja. Alapító jogosult a díjat bármikor – indoklás nélkül – megszüntetni, köteles azonban a megszüntetést nyilvánosan közzétenni. Alapító kinyilvánítja azon szándékát, miszerint a díjat huzamos időn át fenn kívánja tartani.


Győr, 2011. január 31. napján
Raab Audit Adótanácsadó és Könyvvizsgáló Kft.
képviseli: Szabó István ügyvezető igazgató, Alapító