Érettségi utáni szakképzés

Új EDIR honlapunk

Naptár

E-kréta

kreta banner

Nemzeti Tehetség Program

ntp kicsi

Reklámfilm

OH Bázisintézménye

ICDL vizsgaközpont

ICDL logo without strap

Energiatudatos iskola

Energiatudatos Iskola 2018

Győri Szakképzési Centrum

Erasmus+

erasmus

 

wien

 

Jövő közgazdásza

jovokozg logo kicsi

Facebook

Pénziránytű

Origo Nyelvi Centrum

Waclaw Felczak Alapítvány

Látogatók

Stratégia 2017-2021 közötti időszakra

 

   A Deák Ferenc Közgazdasági Szakközépiskoláért Alapítvány az egyes iskolákat támogató alapítványok között professzionálisan működő, az általa képviseltek érdekében hatékonyan cselevő szervezet.

Küldetés:

A Deák Ferenc Közgazdasági Szakközépiskoláért Alapítvány feladatának tekinti a középfokú közgazdasági képzés színvonalának emelését, az iskolában folyó oktató és nevelő munka támogatását tárgyi és személyi feltételek fejlesztésén, valamint képzési formák, módszerek bővítésén keresztül.

Átfogó cél:

A középfokú közgazdasági képzés színvonalának emelése. A képzés jelentőségének tudatosítása és képviselete a társadalomban és a kormányzati szervekben.

Kulcsterületek:

Szervezetfejlesztés, kommunikáció, közösségfejlesztés, kompetenciafejlesztés, tehetséggondozás, értékteremtés, hagyományápolás, személyiség és speciális képességfejlesztés.

Célok:

 • új korszerû ismeretek, tananyagok kidolgozása és elterjesztése, a képzés folyamatos megújítása,
 • a gazdasági gyakorlat tartalmának, igényeinek érvényesítése a szakmai elméleti és gyakorlati képzésben, korszerû munkakultúra elsajátítása,
 • a diákok általános és szakmai mûveltségének növelését szolgáló új, speciáis képzési formák,
 • személyiségfejlesztõ és speciális képességfejlesztõ programok kidolgozása, megvalósítása,
 • hazai és külföldi tanulmányi kirándulások, versenyek, tanulmányutak, tapasztalatcserék, konferenciák szervezése, az ezeken való részvétel támogatása,
 • az idegen nyelvi képzés, a külföldi cserekapcsolatok ösztönzése,
 • tanulmányi, kulturális és szabadidõs programok, vetélkedõk szervezése díjazása,
 • az alkotó tanárok és tehetséges diákcsoportok lehetõségeinek bõvítése,
 • az iskolai hagyományok ápolása, támogatása,
 • az önképzésben, továbbképzésben résztvevõ, továbbá az országos és nemzetközi kitekintéssel rendelkezõ pedagógusok erkölcsi és anyagi elismerése,
 • az oktatás létesítményi, technikai feltételeinek javítása, utaztatás, jutalom, vendégek fogadásának stb. támogatása révén.
 • Célja ezeken kívül a tehetséges, hátrányos helyzetű diákok, családok támogatás, valamint az iskola életében kiemelkedő nevelőmunkát végzett nyugdíjas pedagógusok, dolgozók, jutalmazása, segítése

 • Nagy hangsúlyt fektet a fiatal és az idősebb generációk közti együttműködésre.

Kovácsné Zimborás Ágnes

a Kuratórium elnöke