Érettségi utáni szakképzés

Új EDIR honlapunk

Naptár

E-kréta

kreta banner

Nemzeti Tehetség Program

ntp kicsi

Reklámfilm

OH Bázisintézménye

ICDL vizsgaközpont

ICDL logo without strap

Energiatudatos iskola

Energiatudatos Iskola 2018

Győri Szakképzési Centrum

Erasmus+

erasmus

 

wien

 

Jövő közgazdásza

jovokozg logo kicsi

Facebook

Pénziránytű

Origo Nyelvi Centrum

Waclaw Felczak Alapítvány

Látogatók

Deák Ferenc Közgazdasági Szakközépiskoláért Alapítvány
Adószám: 18510126-1-08

Számlaszám: UniCredit Bank 10918001-00000497-32760000

Tisztelt Támogatóink!

Köszönjük, hogy adójuk 1%-ával támogatták alapítványunkat.

A beérkezett 668 070,-Ft-ot a Deák-iskola oktató-nevelő munkájának fejlesztésére fordítjuk.

 

Deák Ferenc Közgazdasági Szakközépiskoláért Alapítvány

Az alapítvány célja: 

 • A középfokú közgazdasági képzés színvonalának emelése a nevelõ, oktató tevékenység személyi és tárgyi feltételeinek fejlesztésén, a képzési formák, módszerek bõvítésén keresztül, mindenekelõtt a következõ területeken:
 • új korszerû ismeretek, tananyagok kidolgozása és elterjesztése, a képzés folyamatos megújítása,
 • a gazdasági gyakorlat tartalmának, igényeinek érvényesítése a szakmai elméleti és gyakorlati képzésben, korszerû munkakultúra elsajátítása,
 • a diákok általános és szakmai mûveltségének növelését szolgáló új, speciáis képzési formák,
 • személyiségfejlesztõ és speciális képességfejlesztõ programok kidolgozása, megvalósítása,
 • hazai és külföldi tanulmányi kirándulások, tanulmányutak, tapasztalatcserék, konferenciák szervezése, az ezeken való részvétel támogatása,
 • az idegen nyelvi képzés, a külföldi cserekapcsolatok ösztönzése,
 • tanulmányi, kulturális és szabadidõs programok, vetélkedõk szervezése díjazása,
 • az alkotó tanárok és tehetséges diákcsoportok lehetõségeinek bõvítése,
 • az iskolai hagyományok ápolása, támogatása,
 • az önképzésben, továbbképzésben résztvevõ, továbbá az országos és nemzetközi kitekintéssel rendelkezõ pedagógusok erkölcsi és anyagi elismerése,
 • az oktatási létesítményi, technikai feltételeinek javítása beszerzés, utaztatás, munkabér, jutalom, vendégek fogadásának stb. támogatása révén.

Célja ezeken kívül a tehetséges, hátrányos helyzetû diákok támogatása, valamint az iskola életében kiemelkedõ nevelõmunkát végzett nyugdíjas pedagógusok - dolgozók - jutalmazása. 

 

Az Alapítvány fő tevékenysége, szolgáltatása:

 • A közgazdasági képzés folyamatos megújítása új korszerű ismeretekkel, tananyagokkal.
 • Kiemelkedő eredményeket elért tanulók anyagi jutalmazása.

Az Alapítvány célcsoportja:

Az Alapítvány célcsoportja az iskola tanulói (a tanulólétszám évek óta meghaladja az 500 főt), valamint volt pedagógusai, dolgozó és az érintett szülők, rokonok (a megfelelő háttér biztosítása érdekében). Különös hangsúlyt helyez a tanulmányaikban kiemelkedő eredményeket elérő tanulókra, illetve a tehetséges, hátrányos helyzetű diákokra, valamint az iskola életében kiemelkedő nevelőmunkát végzett pedagógusokra, dolgozókra. A Nyugat Dunántúli Régió minden részéből érkeznek tanulók iskolánkba, mozgásukban korlátozott, tanulási és beilleszkedési zavarokkal küzdők is. Régebbi diákjainkkal is rendszeresen tartjuk a kapcsolatot.

 

I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Deák Ferenc Közgazdasági Szakközépiskoláért Alapítvány az alábbi pályázatokat hirdeti meg a tanulók részére:

1. Külföldi és belföldi tanulmányutak támogatása, amelynek célja:

 1. az idegen nyelvi tudás elmélyítése, az állami nyelvvizsgára való felkészülés 
 2. a szakmai ismeretek bővítése 


A támogatás összege a részvételi díj 30%-a, ill. maximum 15 ezer Ft/fő.

2. Bármely területen - sport, tanulmányi, kulturális - kiemelkedő eredményeket elért tanulók anyagi jutalmazása.

3. Az államilag elismert nyelvvizsga támogatása. Az érettségi vizsga évében a közép- és felsőfokú nyelvvizsgához anyagi lehetőségeinek függvényében járul hozzá az Alapítvány, abban az esetben, ha nincs állami visszatérítés.

4. Az EBCL-vizsga díjához anyagi lehetőségeinek függvényében járul hozzá az Alapítvány, abban az esetben, ha nincs állami visszatérítés.

5. Az érettségi vizsga évében az ECDL-vizsga díjához anyagi lehetőségeinek függvényében járul hozzá az Alapítvány, abban az esetben, ha nincs állami visszatérítés.

6. Tanulmányi munka, tanulói teljesítmény ha hátrányos helyzete mellett a tanuló tanulmányi átlaga 4,5 fölötti és legalább jó a magatartása és szorgalma.
vagy
kiemelkedő 1 vagy 2 tárgyból /tanulmányi versenyen országos döntőbe jutott, megyei versenyen 1-3. helyezett/ és legalább 4,0 tanulmányi átlaga van és magatartása, szorgalma legalább jó.

7. Hátrányos helyzet

 • ha a családban alacsony az egy főre eső jövedelem /munkanélküli vagy nyugdíjas valamelyik szülő/
 • ha csonka családban él a tanuló /elvált szülővel, árva v. félárva/
 • ha három vagy több gyerek van a családban
 • ha a szülő nem nyújt szellemi támogatást
 • egyéb 
 • A pályázatok beadásának határideje a tanulói jogviszony fennállása alatt folyamatos. Az elbírálás negyedévente történik.


A pályázatokkal kapcsolatos részletesebb felvilágosítás a kuratórium tagjaitól kérhető.

Deák Ferenc Közgazdasági Szakközépiskoláért Alapítvány
Adószám: 18510126-1-08

Számlaszám: UniCredit Bank 10918001-00000497-32760000