gyakorloA Tudatos fogyasztóvá nevelő iskola címet mindkét intézmény (az Öveges Kálmán Gyakorló Általános Iskola, Győr és a GYSZSZC Deák Ferenc Közgazdasági Szakgimnáziuma) megkapta 2017-ben, mely nagy érdem és megtiszteltetés volt akkor, és egyben nagy felelősség is, hogy mindig új és értékes tartalmakkal, nevelő és oktató munkával töltsük meg ezt a fontos célt most és a jövőben is.

Ezen célok jegyében láthattunk vendégül három osztályt a 7. és 8. évfolyamból. Az osztályok két programon vettek részt: körül néztek a Tanirodában, 20 percre belehallgattak a tanirodai foglalkozásba. Egy kiselőadás keretében a Cégszolgálat lényegéről, a környezettudatos irodákról is informálódtak. Ezután a könyvtárban egy fogyasztóvédelmi quiz várta őket, ahol feltűnt, hogy a gyakorlós diákok fogyasztóvédelmi alapismeretei bővebbek az átlagnál életkorukhoz mérten. Az ásványvíz marketing és zöldtermékek kiállításon pedig közös témánk is akadt: kiderült, hogy kémia órán ők is foglalkoztak az ásványvizekkel azok összetétele szempontjából.

Reméljük, hogy a találkozás hasznos fogyasztóvédelmi ismeretekkel gazdagított minden hozzánk látogató diákot. Köszönjük a fegyelmezett részvételt, és az érdeklődő jelenlétet!