Érettségi utáni szakképzés

Naptár

E-kréta

kreta banner

Ebédbefizetés

Nemzeti Tehetség Program

ntp kicsi

Reklámfilm

OH Bázisintézménye

ECDL vizsgaközpont

Energiatudatos iskola

Energiatudatos Iskola 2018

Győri Szakképzési Centrum

Erasmus+

erasmus

 

wien

 

Jövő közgazdásza

jovokozg logo kicsi

EU Nagykövet Iskola

Facebook

joomla facebook

Pénziránytű

Origo Nyelvi Centrum

Waclaw Felczak Alapítvány

Látogatók

2021. április 9-én kiadták a tavaszi érettségi időszakra vonatkozó kormányrendeletet, amely megjelent a Magyar Közlönyben is. Elérhető a magyarkozlony.hu  és az okatatas.hu oldalon (167/2021. (IV. 9.) Korm. rendelet)

A legfontosabb pontokat állítottam össze a tájékoztatóban.

(1) Az  érettségi vizsgatárgyak szóbeli és gyakorlati vizsgarészei – ha e  rendelet eltérően nem rendelkezik – a Vizsgaidőszakban nem kerülnek megszervezésre.

(2) Meg kell szervezni a  középszintű szóbeli vizsgát azon vizsgatárgy esetében, amely középszinten csak szóbeli vizsgarésszel rendelkezik.

(3) Ha a  vizsgázó az  igazgató – Vizsgaszabályzat szerinti szakértői bizottság szakvéleményére alapozott – döntése alapján

  1. a) az írásbeli, gyakorlati vizsga helyett szóbeli vizsgát tehet,
  2. b) mentesül az írásbeli vizsgarész alól,
  3. c) mentesül a gyakorlati vizsgarész alól,
  4. d) a Vizsgaszabályzat 45.  § (5)  bekezdés a)  pontja alapján emelt szintű vizsgájával szóbeli típusú nyelvvizsga egyenértékűséget kíván szerezni,
  5. e) a Vizsgaszabályzat 54.  § (5)  bekezdés a)  pontja alapján emelt szintű célnyelvi vizsgájával szóbeli típusú nyelvvizsga-egyenértékűséget kíván szerezni,

akkor számára a szóbeli vizsgát meg kell szervezni.

(4) A vizsgázó az e rendelet szerint megszervezett szóbeli vizsgarészt egyszer teljesítheti.

(5) Az érettségi vizsga eredményét a megszervezett vizsgarészeken nyújtott teljesítmény alapján százalékos formában, egész szám meghatározásával kell megállapítani.

(7) Az e rendelet szerint tett sikeres érettségi vizsgát a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 6. §-a szerint teljesített, teljes értékű, sikeres érettségi vizsgának kell tekinteni.

(1) A  Vizsgaszabályzat 45.  §-ától és 54.  §-ától eltérően a  megfelelő fokú és típusú nyelvvizsga-egyenértékűséget a szóbeli vizsgarész teljesítése nélkül meg kell állapítani.

Megjegyzés: Azaz, ha valaki csak írásbelizik emelt szinten idegen nyelvből, akkor is komplex nyelvvizsgát fog kapni, amennyiben elérte a 60%-ot.

(2) Bármely vizsgatárgyból tett középszintű írásbeli vizsga esetén, ha a  vizsgázó írásbeli teljesítménye elérte a tizenkettő százalékot, de nem érte el a huszonöt százalékot, a Vizsgaszabályzat 41. § (2) bekezdése szerint szóbeli vizsgát tehet.

Megjegyzés: Reméljük, hogy ilyen nem lesz, és ez az emelt szintre nem igaz! Aki ott nem éri el a 25%-ot, elégtelen osztályzatot kap, vagyis megbukik.

(3) Testnevelés vizsgatárgyból szóbeli és gyakorlati vizsgát kell szervezni.

(4) Testnevelés vizsgatárgyból a  középszintű szóbeli vizsga a  vizsgáztató tanár mellett a  vizsgabizottság legalább két tagja jelenlétében, a  vizsgaidőszak bármely napján – a  vizsgázó érettségi vizsgabeosztásának figyelembevételével – lebonyolítható.

(5) A  testnevelés vizsgatárgyból a  gyakorlati vizsgarészt az  úszás, valamint a  küzdősport, önvédelem gyakorlatainak elhagyásával kell megtartani, az érettségi vizsga értékelése e gyakorlatok figyelmen kívül hagyásával történik. A gyakorlati vizsga eredményét a  többi gyakorlaton nyújtott teljesítmény alapján százalékos formában kell megállapítani. A  teljesítmény százalékban történő kifejezésekor a  számítást csak az  egész szám megállapításáig lehet elvégezni, tizedesjegy nem állapítható meg.

(6) A  testnevelés vizsgatárgy középszintű gyakorlati vizsgán az  úszás vagy küzdősport, önvédelem gyakorlatainak bemutatásával 10 pont szerezhető, így ennek elhagyásával a maximálisan szerezhető pontszám 90 pont.

(7) A  testnevelés vizsgatárgy emelt szintű gyakorlati vizsgán az  úszás gyakorlatainak bemutatásával 10 pont, a  küzdősport, önvédelem gyakorlatainak bemutatásával 10 pont szerezhető, így ezek elhagyásával a  maximálisan szerezhető pontszám 80 pont

  1. §

(1) Ha a  vizsgázó az  érettségi vizsgán nem jelenik meg, vagy a  Vizsgaszabályzat 2. számú melléklete szerinti projektmunkáját határidőre nem nyújtja be, a  javító vagy pótló vizsgára való utasításától el kell tekinteni, vizsgajelentkezését törölni kell.

Megjegyzés: Tehát törzslapkivonatra nem kerül a bukáslegkorábban ősszel lehet vizsgázni belőle.

Amennyiben a tanuló tanév végén elégtelen osztályzatot kap, akkor kérelmezheti, hogy előrehozott érettségit tegyen a többi tárgyból.

(2) Az  érettségi vizsgák lebonyolítása során figyelemmel kell lenni az  egészségügyi hatóságok állásfoglalásai alapján alkalmazandó, a Hivatal honlapján nyilvánosságra hozott egészségvédelmi intézkedésekre.

(3) Egyazon helyiségben az írásbeli vizsgát tevő vizsgázók létszáma nem haladhatja meg a 10 főt.

Megjegyzés:

A diákok az iskolába 8: 00 és 8:30 között érkezhetnek, emelt szint és 12.e főbejárat, 12.g és 12.i osztály udvari ajtó felől. A terembeosztást közzétesszük az iskola honlapján előző nap délután, a bejárati és a teremajtókra pedig reggel 8-kor ki fogjuk tenni. A már megérkezett diákok a folyosón nem csoportosulhatnak, a kijelölt teremben fognak várakozni a felügyelőtanár megérkezéséig. Megjelenés: a ballagásra készült öltözetben.

 

  • Az írásbeli vizsgadolgozat megtekintésének, valamint az észrevétel megtételének szabályait azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az  érettségi jelentkezést fogadó intézmény a  dolgozatok megtekintését 2021. május 31-én és 2021. június 1-jén biztosítja.
  • A  vizsgázó az  észrevételeit elektronikus úton is megküldheti legkésőbb 2021. június 2-án 16 óráig. Az észrevétel benyújtási határideje jogvesztő.

Megjegyzés:

A betekintés előzetes regisztráció alapján 15 perces beosztással történik, a dolgozatokat le lehet fényképezni és a részletesebb tanulmányozásra otthon lesz lehetőség.

Továbbra is eredményes felkészülést kívánunk mindenkinek!


Kovácsné Zimborás Ágnes
igazgató