Naptár

ECDL vizsgaközpont

E-kréta

kreta banner

Reklámfilm

EU Nagykövet Iskola

Látogatók

Waclaw Felczak Alapítvány

Origo Nyelvi Centrum

Ebédbefizetés

Nemzeti Tehetség Program

ntp kicsi

OH Bázisintézménye

Erasmus+

erasmus

 

wien

 

Győri Szakképzési Centrum

Energiatudatos iskola

Energiatudatos Iskola 2018

Jövő közgazdásza

jovokozg logo kicsi

Facebook

joomla facebook

Tisztelt Szülők!

Az állami tankönyvrendelésben bekövetkezett változások értelmében, A térítésmentes tankönyvellátásnak a köznevelés nappali rendszerű iskolai oktatás 10–16. évfolyamaira történő kiterjesztéséről szóló 1092/2019. (III. 8.) Korm. határozat alapján a 2020/2021-es tanévtől kezdve minden nappali rendszerű alap- és középfokú iskolai oktatásban részt vevő tanuló ingyenes tankönyvellátásban részesül.

 

Az iskola térítésmentesen biztosítja minden, nappali rendszerű oktatásban résztvevő tanulója számára a tankönyveket.

Az így kapott tankönyvek az iskola tulajdonát képezik, tehát a tanulók a tanév elején tankönyveiket az iskolai könyvtáron keresztül kölcsönzik ki. A kölcsönzött tankönyveket az iskolai könyvtár Könyvtárhasználati szabályzatának tankönyvtárra vonatkozó része szerint kell kezelni:

  • Mivel az iskola az állam által biztosított tankönyv-keretösszegből gazdálkodhat a tankönyvbeszerzés területén, ezért előfordulhat, hogy a tanulók számára az iskolai könyvtár használt tankönyv kölcsönzésével tudja majd biztosítani a tanuláshoz szükséges dokumentumokat.
  • Tankönyvekbe, szöveggyűjteményekbe beleírni, szöveget kiemelni (aláhúzás, szövegkiemelő stb.), jegyzetelni NEM SZABAD. Kivételt képeznek ez alól a munkafüzetek és nyelvkönyvek (tankönyv és munkafüzet egyaránt), melyek a tanév elején a tanuló tulajdonába kerülnek.
  • A tanév végén a tanuló köteles az így kölcsönzött tankönyveit a könyvtárban a könyvtáros kérésére, természetesen a szaktanárokkal történő szoros egyeztetés után, leadni.
  • Az elveszetett tankönyveket illetve a nem rendeltetésszerű használat miatt újra ki nem adható tankönyvek esetében a tanuló (kölcsönző) köteles megtéríteni a kárt, illetve az elveszett vagy rongálódott tankönyvet/tankönyveit egy ugyanolyan példánnyal pótolni.

Amennyiben a szülő igényt tart rá, továbbra is megrendelheti gyermeke tankönyveit saját költségen, MAGÁNÚTON a Könyvtárellátó Kft. weboldalán keresztül (www.kello.hu) augusztus 1-je után.